1. OVEREENKOMST

1.1    De overeenkomst vindt plaats tussen YogaCore en de deelnemer (cq klant).

1.2    De overeenkomst komt tot stand na inschrijven voor de pilates- en/of yogales en de aankoop van de strippenkaart.

2. EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID

2.1    Deelname aan de pilatesles is op eigen risico van de deelnemer. 

2.2    YogaCore is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van

eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de pilatesles.

3. BETALING & INSCHRIJVING

3.1    De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór aanvang van de pilates- of yogales. De betaling vindt contant

plaats.

3.2    Indien en 5- of 10-strippenkaart wordt aangeschaft, dient de deelnemer het verschuldigde lesgeld te voldoen voor aanvang

van de eerste pilates- of yogales. De betaling vindt contant plaats.

3.3    Inschrijving voor de volgende pilates- of yogaes vindt aan het eind van de les of per mail plaats.

Strippenkaarthouders hebben een voorrang bij inschrijving. Indien de strippenkaarthouder zich niet inschrijft, zal de plek worden ingevuld door een deelnemer die een losse les of proefles wilt volgen.

4. ANNULERING

Door deelnemer:

4.1    Annulering van de les door de deelnemer vindt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les per onderstaand mailadres plaats.

4.2    Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de les, wordt het tarief van de proefles of losse les, of een strip van de

strippenkaart in rekening gebracht.

 

Door YogaCore:

4.3    Bij ziekte/afwezigheid van de instructeur zal de les worden geannuleerd. De deelnemer zal zo spoedig mogelijk op de hoogte

worden gebracht. De geldigheidsduur van de strippenkaart wordt met 1 week verlengt.

5. GELDIGHEIDSDUUR STRIPPENKAART

5.1    De 5-strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 8 lesweken.

5.2    De 10-strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 12 lesweken.

5.3    De startdatum van de strippenkaart is de datum van de eerste les op de strippenkaart.

5.4    Onder lesweken vallen niet de schoolvakanties van regio midden Nederland

5.5    De geldigheidsduur wordt verlengt met 1 week indien er een les uitvalt wegens afwezigheid (ziekte of vakantie) van de

instructeur.

5.6    Tijdige annulering van een pilates- of yogales door de deelnemer heeft, ongeacht de reden, geen invloed op de

geldigheidsduur van de strippenkaart.

5.7    Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie plaats.

6. WIJZIGINGEN

6.1    YogaCore behoudt het recht om op elk moment de algemene voorwaarden te wijzigen.

6.2    YogaCore heeft het recht om op elk moment prijswijzigingen door te voeren. Deze gelden alleen voor losse lessen en

strippenkaarten die na de prijswijziging door de deelnemer wordt gekocht.

CONTACT

Vragen, inschrijving of annulering? Stuur een mailtje naar:

info@yogacore.nl